Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

4513 3b65 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
9515 c565 500
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaolakocie olakocie

May 07 2015

7289 df66 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaCarlota Carlota
5261 9809 500
Reposted fromtwice twice viathelittleprince thelittleprince
5113 80b0
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viathelittleprince thelittleprince
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
6084 0e15
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaaviee aviee
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny viaaviee aviee
9511 d074
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaviee aviee
Lubię gdy mówi, że jestem Jego.
6602 f7ae 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaaviee aviee

May 04 2015

2903 9ec9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadaprzygoda adaprzygoda
6921 2c34
Reposted fromunityofmulti unityofmulti viaadaprzygoda adaprzygoda
1488 2e63
Reposted fromsunlight sunlight viaaviee aviee
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viaolakocie olakocie
5370 909c
Reposted fromolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl